Fotogrametrik Kıymetlendirme Operatörü Yetiştirme Eğitim Programı

Selçuk Üniversitesi (S.Ü.) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü ile Mescioğlu Bilgi Teknolojileri Yazılım Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. tarafından ortaklaşa düzenlenen “Fotogrametrik Kıymetlendirme Operatörü Yetiştirme Eğitimi” programı için detaylı bilgiler ve dokümanlara bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Amaç

Ülkemizde hızla büyüyen ve artan kalkınma hedefleri doğrultusunda güncel ve doğru harita ve coğrafi bilgiye olan ihtiyaç her geçen gün hızla artmaktadır. Bu ihtiyaca en hızlı ve çağdaş cevap veren yöntemin sayısal fotogrametrik harita üretimi olduğu bilinen bir gerçektir. Bu üretimi gerçekleştirmede en son teknolojiyi içeren donanım ve yazılımı kullanmanın yanında, bunu kullanacak nitelikli teknik eleman bulma sıkıntısı gerek kamu, gerekse özel sektörün önemli bir sorunu olma özelliğini korumaktadır. Sektörün acil gereksinim duyduğu bu eleman sıkıntısını aşmada bir ilki gerçekleştirmek üzere Selçuk Üniversitesi ile Mescioğlu Bilgi Teknolojileri Yazılım Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. bir araya gelerek “Fotogrametrik Kıymetlendirme Operatörü Yetiştirme” yönünde sertifikalı bir eğitim programı başlatmıştır. Eğitimden hedeflenen; fotogrametrik harita üretimini gerçekleştirecek nitelikli teknik eleman yetiştirmenin yanında, bu üretimin teknik esaslara uygunluğunu denetleyecek teknik eleman açığına da çözüm getirmektir.

Kurs İçeriği

KURAMSAL VE UYGULAMALI EĞİTİM MÜFREDATI

KURAMSAL EĞİTİM (30 saat = 2 hafta)

 1. FOTOGRAMETRİYE GİRİŞ
  • Genel Tanım (Fotogrametri Nedir?)
  • Fotogrametrinin Sınıflandırılması
  • Tarihçe (Dünyada ve Ülkemizde)
  • Fotogrametrinin Diğer Uygulama Alanları
 2. FOTOGRAMETRİNİN TEMEL PRENSİPLERİ
  • İzdüşüm (Projeksiyon) ve Kuralları
  • İzdüşüm Çeşitleri
  • Fotogrametride Kullanılan Ölçü Birimleri
  • Görüntü Algılama Sistemleri (Sayısal Hava Kameraları)
  • Stereoskopik Görüntü Çekme Yöntemleri
  • Görüntü ve Harita Karşılaştırması
  • Yükseklik Farklarından İleri Gelen Görüntü Kayması
  • Görüntü (Resim) Eğikliğinden İleri Gelen Görüntü Kayması
 3. STEREOSKOPİK GÖRME
  • Gözün Yapısı
  • Stereoskopik Görüş
  • Stereoskopik Görüşün Geometrik İncelenmesi
  • Stereoskopik Görüş Elde Etme
  • Ölçü Markası
 4. FOTOGRAMETRİK KIYMETLENDİRME DONANIM VE YAZILIMLARINA GİRİŞ
  • Yazılım ve Donanım Tanıtımı
  • Stereo Görüntü Üzerinde Gezinme
  • Basit Uygulamalar
 5. STEREOFOTOGRAMETRİNİN ESASLARI
  • Yöneltme Kavramı
  • İç Yöneltme
  • Dış Yöneltme
  • Karşılıklı Yöneltme
  • Kesin (Mutlak) Yöneltme
 6. SAYISAL HAVA GÖRÜNTÜLERİNE AİT BAZI KAVRAMLAR
  • Görüntü Ölçeği
  • Görüntünün Kapladığı Alan
  • Görüntü Ayırma Gücü, Yer Örnekleme Aralığı (GSD)
  • Spektral Aralık ve Radyometrik Güç
  • Görüntü Sürüklenmesi
  • Düşey Abartma
 7. SAYISAL HAVA GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDEKİ DETAYLARIN YORUMLAMAYA YARDIMCI ÖZELLİKLERİ
  • Şekil
  • Büyüklük
  • Detayın Niteliği
  • Renk tonları
  • Gölge
  • Doku
  • Yer (Coğrafya)
  • Ölçek
 8. FOTOGRAMETRİK NİRENGİ
  • Tanım
  • Kontrol Noktalarını Belirleme Yöntemleri
  • Fotogrametrik Harita Üretiminde Uygulanan Nokta Sıklaştırma Yöntemleri
  • Fotogrametrik Nirengide Kullanılan Nokta Türleri
  • Fotogrametrik Nirengi Ölçme Yöntemleri
 9. SAYISAL (DİGİTAL) FOTOGRAMETRİ VE SAYISAL HARİTA
  • Sayısal Görüntü Verilerinin Yapısı (Raster ve Vektör Veri Kavramları)
  • Otomatik Ölçmeler
  • Vektör Veri Toplama (Detay ve Eşyükselti Eğrisi Çizimi)
  • Sayısal Harita (Veri Katmanları) ve Ölçeğe Göre İçerik (Lejand) Bilgisi
  • Sayısal Harita Üretim Yöntemleri
  • Editleme
  • CBS ve Sayısal Harita Farklılığı
  • Sayısal Haritayı Baskıya Hazırlama
 10. ORTOFOTO
  • Tanım
  • Sayısal (Digital) Ortofoto İlkesi (Ortorektifikasyon)
  • Otomatik Sayısal Yüzey Modeli ve Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi
  • Radyometrik ve Geometrik Hatalar ve Düzeltilme Esasları
  • Mozaikleme
  • Neden Ortofoto ?
  • Ortofoto Ürün Türleri
  • True Ortofoto

Not: Kuramsal eğitimler Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünde yapılacak olup, her ana konu başlığı günde 3 saat (18:00-21:00) olarak düşünülmüştür.

UYGULAMA EĞİTİMİ (150 Saat = 10 Hafta)

 1. Stereo Sayısallaştırma
  • Proje Hazırlanması
  • Program Arayüzü ve Stereo Çizim Araçlarının (Toollarının) İncelenmesi
  • 3D Mouse Ayarları ve Kullanım Uygulaması
  • Detay Yorumlama Uygulamaları
  • 3 Boyutlu Arazi Aüzeyine Yanaşma, Yer Kotu Atma
  • Kapalı Alan Çizim Uygulaması
  • Çizgisel Detay (yol, şev, bina vb.) Çizimi
  • Eşyükselti Eğrisi (Münhani) Çizimi
 2. Fotogrametrik Nirengi Uygulamaları
  • Proje Hazırlanması
  • Model ve Kolon Bağlama Uygulamaları
  • Dengeleme Öncesi Proje İrdelemesi
  • Fotogrametrik Nirengi Dengeleme ve Yorumlama
 3. Orotofoto Üretim Uygulamaları
  • Proje Hazırlanması
  • Sayısal Yükseklik Modeli Hazırlanması ve Tanıtılması
  • Ortorektifikasyon (Düşeye Çevirme)
  • Seamline Üretim ve Editleme
  • Mozaik Üretim
  • Pafta Bazlı Ortofoto Harita Üretimi
  • Ortofoto Çıktısı Alma

Not: Uygulama eğitimleri Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünde 18:00 - 21:00 saatleri arasında yapılacak olup, her konu ana başlığı ve alt başlıklar için süre (saat) ve zaman (hafta) düzenlemesi, daha sonra hazırlanacak ayrıntılı zaman çizelgesinde gösterilecektir.

Önemli Bilgiler ve Dokümanlar

Fotogrametrik Kıymetlendirme Operatörü Yetiştirme Sertifika Programı Afişi

Program afişini aşağıdaki butona tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz

Fotogrametrik Kıymetlendirme Operatörü Yetiştirme Eğitim Programı Ön Kayıt Dilekçe Örneği

Ön Kayıt Dilekçe Örneğini aşağıdaki butona tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz

Fotogrametrik Kıymetlendirme Operatörü Yetiştirme Eğitim Programı Kayıt Formu

Kayıt formunu aşağıdaki butona tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz

Kursiyerlerde Aranacak Koşullar

 1. Tercihen Üniversitelerin Haritacılık Ön lisans (Tekniker, Teknisyen) veya Lisans Bölümü mezunu veya öğrencisi olmak
 2. Stereo görüş yeteneğine sahip olmak
 3. Haritacılık alanında kullanılan yazılımlarla ilgili altyapısı bulunmak
 4. Belirtilen süre içinde ön kayıt yaptırmış olmak

Not: Eğitim Ücreti : 3000 TL (3 x 1000 TL) olup kesin kayıt yaptıracakların ilk taksit dekontu ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Önemli Tarihler

18 Eylül- 29 Eylül 2017
Ön kayıt işlemleri (İnternet üzerinden Mescioğlu Bilgi Teknolojileri Yazılım Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. - http://www.mescioglu.com.tr)

02 Ekim - 06 Ekim 2017
Mülakat ve kesin kayıt (S.Ü. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü)

09 Ekim - 20 Ekim 2017
Teorik eğitim (S.Ü. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü)

23 Ekim - 29 Aralık 2017
Uygulama Eğitimi (S.Ü. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü)

Not: Eğitimler hafta içi 5 (beş) gün ve 18:00 - 21:00 saatleri arasında olacak şekilde planlanmıştır.

ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Mezuniyet (Diploma) veya Öğrenci Belgesi fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Eğitime katılım isteğini bildirir kısa dilekçe

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu
 • İlk taksitin ödendiğini belirtir banka dekontu
 • Çalıştığı kurum ya da şirket tarafından gönderiliyor ise ilgili kuruluştan resmi yazı

İletişim

Sertifika programı hakkında detaylı bilgi alabilmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • Adres 1

  Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü, Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu/KONYA

  Adres 2

  Mescioğlu Plaza Mutlukent Mah. 1920. Cad. No: 65 06810 Ümitköy - Çankaya / ANKARA
 • Email

  harita@selcuk.edu.tr
  mescioglu@mescioglu.com.tr

 • Telefon

  0(312) 235 20 00 / 114 - Mescioğlu Bilgi Teknolojileri Yazılım Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.
  0(332) 223 19 23 - Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölüm Sekreterliği
  0(332) 223 18 95 - Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı